Primary fields

E-mail slachosvk@me.com
Prezývka Andrej Slavik