Rozhodol som sa tu zverejniť môj postup nastavenia newtona na montáž po poslednom čistení zrkadla a montáže. Po vyčistení zrkadla som zrkadlo vložil do tubusu a šublerou som zmeral/nastavil stred pavúka na stred tubusu. Následne som tubs položil na 4 kolieska pripevnené na doske tak aby sa tubus dal otáčať okolo svojej osi. Na druhý koniec garáže som dal laser a svietil som cez stred pavúka do stredu zrkadla. Točením tubusu a nastavovaním zrkadla som osúladil optickú os primárneho zrkadla s osou tubusu. Nastavenie výťahu a sekundárneho zrkadla vynechám (musí sa to spraviť bez zásahu do primárneho zrkadla) a prejdem na zosúladenie optickej osi s RA osou. Spodné obrázky sú spravené v základnej polohe ďalekohladu (smer na polárku) otáčaním rýchlosťou 256 az 512x okolo RA osi. Prvý obrázok je spravený hneď po nasadení ďalekohladu na montáž. Po zistení ktorý smer na obrázku je DEC a ktorý je nesúlad RA a optickej osi som pootočením v DEC a „podložením“ ďalekohladu dosiahol zosúladenie osí.

Autor: | 20. decembra 2017|0 Comments

Autor fotografie:

Napíšte autorovi: