Pokus o aplikáciu rád pre úpravy (hlavne saturácia, ABE, hranie sa s maskami (RangeSelection))

Autor: | 2. mája 2023|0 Comments

Autor fotografie:

Napíšte autorovi: